INDEKS AUTORSKI

Stanisław Piwko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Drogi i bezdroża ontologii Heideggera. [Rec. Waelhens, Alphonse de. Chemins et impasses de l'ontologie heideggerienne; à propos des Holzwege i La philosophie de Martin Heidegger]. Studia Filozoficzne, nr 2, 201-206, 1962.

Studia nad antykiem. [Rec. Krokiewicz, Adam. Moralność Homera i etyka Hezjoda oraz Hedonizm Epikura]. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-233, 1963.

"Frycz Modrzewski - naprawa państwa i Kościoła" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 39-64. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # MODRZEWSKI, Andrzej Frycz #
TREŚĆ. (A) Równość wobec prawa. (B) O naprawie Rzeczypospolitej. (C) Prawodawstwo i wychowanie. (D) Reforma ustrojowa Kościoła. (E) Irenizm i idea soboru. (F) Postawa wobec sporów doktrynalnych.

Andrzej Frycz Modrzewski - koncepcje reformy Kościoła. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 57-89, 1969. Piwko, Stanisław.

# MODRZEWSKI, Andrzej (Frycz) # reformacja # irenizm # ekumenizm #
TREŚĆ. (A) Sobór powszechny a perspektywy ekumenizmu. (B) Mediatorski charakter pierwszej księgi "O Kościele". (C) Reforma ustrojowa Kościoła. (D) Irenizm "O Kościele" księgi drugiej.

Jan Kalwin: problem zła - zarys teodycei. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 109-139, 1985. Piwko, Stanisław.

# KALWIN, Jan # zło # grzech # teodycea #