INDEKS AUTORSKI

Tomasz Placek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Paradoksy ruchu Zenona z Elei a problem continuum. Dychotomia. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-73, 1989. Placek, Tomasz.

# paradoksy Zenona # ruch # continuum #
TREŚĆ. W pracy rekonstruujemy paradoks Zenona z Elei zwany "Dychotomią". Wychodząc z zasady życzliwości, poszukujemy najbardziej ciekawej interpretacji paradoksu. Po dyskusji odrzucamy jako błędne lub nieciekawe najbardziej rozpowszechnione interpretacje. Sądzimy, że w "Dychotomii" Zenon pyta o strukturę continuum, o związek między strukturą ciągła a jej elementami. Problem ten możemy obecnie przedstawić w formie ściślejszej, rozważając teorie continuum matematycznego. Przedstawiamy w skrócie klasyczną (Cantorowską) koncepcję continuum liczb rzeczywistych oraz elementy teorii continuum wypracowanej w ramach matematyki intuicjonistycznej.