INDEKS AUTORSKI

Marian Plezia (1917-1996)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Greckie koncepcje człowieka w dobie hellenistycznej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 231-250, 1949-1950.

# człowiek # hellenizm #

Wielki humanista Werner Jaeger 1888-1961. Znak, nr 91, 90-99, 1962.

Arystoteles i Aleksander Wielki. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 43-53, 1968.

# ARYSTOTELES #

De quodam Aristoelis epistularum fragmento arabice traditio. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 135-138, 1979. Plezia, Marian.

# ARYSTOTELES # filozofia islamska #