INDEKS AUTORSKI

Aldona Pobojewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Filozofia przyrodnika". Studia Filozoficzne, nr 11, 147-162, 1980.

# LORENZ, Konrad # natura a kultura # filozofia a nauka #
ABSTRAKT. Niniejszy szkic jest przyczynkiem do toczącej się na łamach "Studiów Filozoficznych" dyskusji nad poglądami Konrada Lorenza ("Studia Filozoficzne", Nr 1-/1974, 8/1976, 4/1978). Przedmiotem mojej analizy są filozoficzne podstawy teorii wspomnianego autora.

Metodologia przyrodnika. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 77-91, 1982. Pobojewska, Aldona.

# LORENZ, Konrad # metodologia nauki #
ABSTRAKT. Poniższy tekst jest zapowiedzianą przeze mnie próbą odtworzenia metodologii Konrada Lorenza (patrz A. Pobojewska, "Filozofia przyrodnika", "Studia Filozoficzne, 1980, nr 11).

Przeżycie a wiedza obiektywna. Realny charakter wiedzy na gruncie ewolucyjnej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-186, 1989. Pobojewska, Aldona.

# przeżycie # wiedza obiektywna # teoria poznania #
TREŚĆ. Przedmiotem niniejszego tekstu jest ewolucyjna teoria poznania w wersji prezentowanej przez Gerharda Villmera. W pierwszej części przedstawiam poglądy tego autora, w drugiej przeprowadzam analizę krytyczną jednego z podstawowych jego założeń - realizmu teoriopoznawczego. Pokazuję, że odwołanie się do przeżycia organizmu jako atutu w kwestii obiektywności wiedzy przednaukowej jest zabiegiem chybionym. Natomiast argumenty przeciwko realnemu charakterowi nauki można znaleźć w obrębie samej ewolucyjnej teorii poznania.