INDEKS AUTORSKI

Henryk Podbielski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Posłowie. O życiu i twórczości Arystotelesa" w: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T. 6, 846-921. Warszawa, WN PWN, 2001. Podbielski, Henryk.

# ARYSTOTELES #
TREŚĆ. I. Życie i twórczość. 1.Uwagi wstępne. 2. Źródła do biografii. 3. Dzieciństwo i wczesna młodość (lata 384-367). 4. W Akademii Platona (367-347). 5. W Azji Mniejszej i na Lesbos (lata 347-335). 6. Wychowawca Aleksandra (lata 343-340). 7. Pobyt w Stagirze (lata 340-335). 8. Powrót do Aten. Liceum (lata 335-322). II. Corpus Aristotelicum. 1. Od Teofrasta do Tyranniona. 2. Edycja Andronikosa. 3. Między Rzymem a Bizancjum. 4. Arabowie. 5. Arystotelizm średniowieczny. 6. Epoka Humanizmu. 7. Nowożytne polemiki wokół Corpus Aristotelicum.