INDEKS AUTORSKI

Adam Podgórecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie błędów w nauczaniu logiki. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 244-256, 1955.

# nauczanie logiki #
TREŚĆ. 1. Problemy i założenia. 2. Badania nad praktyczną przydatnością obecnej wersji dydaktycznej logiki. 3. Charakterystyka obecnej wersji dydaktyki logiki. 4. Szkic tez poprawnej wersji dydaktycznej logiki. 5. Konkluzje.

Prace prakseologiczne w I tomie "Wyboru pism" Tadeusza Kotarbińskiego. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-153, 1958.

Rozważania o pojęciu sprawiedliwości. [Rec. Perelman, Chaim. O sprawiedliwości]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-173, 1961.

Wstęp do prakseologii. [Rec. Pszczołowski, T. Zasady sprawiedliwego działania]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 274-277, 1963.

Ocena prawa. [Rec. Jankowski, Henryk. Prawo i moralność]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-182, 1969.

O pojęciu oceny. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 361-, 1969. Podgórecki, Adam.

# ocena # cel # opis a norma (ocena) #
TREŚĆ. * Zdanie opisowe a ocena. * Ocena właściwa a ocena "celowościowa". * Konsekwencje sprowadzenia ocen "właściwych" do ocen "celowościowych". * Konkluzje.

Pewna koncepcja normy prawnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-135, 1971.

# prawoznawstwo # norma prawna #
TREŚĆ. (A) Problem. (B) Definicje zastane. (C) Badania socjologiczne. (D) Propozycja definicji.

Relatywny naturalizm startu, czyli pojęcie "wdrukowania". Studia Filozoficzne, nr 5, 93-104, 1971.

# przekonanie # socjologia wiedzy # światopogląd # wdrukowanie / wpojenie #
TREŚĆ. (A) Trzy eseistyczne przykłady. (B) Definicja projektująca. (C) Rozmaite próby zastosowania proponowanej koncepcji. (D) Konkluzje.

z: Delorme, Andrzej. Socjotechnika a wartości. Uwagi metodologiczne. Etyka, t. 15, 55-61, 1977. Delorme, Andrzej i Podgórecki, Adam.

# socjotechnika # wartość # naturalizm etyczny # celowość #
TREŚĆ. (A) Wartości i ich rodzaje. (B) Językowe środki wyrażania wartości. (C) Postępowanie celowościowe. (D) Inwersje wartości w socjotechnice.