INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Podgórski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Determinizm a mechanika klasyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-60, 1986. Podgórski, Krzysztof.

# mechanika klasyczna # determinizm # filozofia nauki #
ABSTRAKT. Prawa mechaniki klasycznej sformułowane w postaci równań ruchu zainspirowały XVIII-wiecznych myślicieli do uznania tej teorii za deterministyczną. Okazuje się, iż można z powodzeniem bronić tezy, że mechanika klasyczna nie jest teorią deterministyczną. Artykuł prezentuje w zarysie te fakty, które stanowią podstawę obu stanowisk. Część pracy poświęcona jest dyskusji błędnego zastosowania twierdzenia Liouville’a w pracy D. I. Błochincewa "The Philospphy of Quantum Mechanics".