INDEKS AUTORSKI

Rajmund Jacek Podoba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia Kazimierza Ajdukiewicza. [Konferencja 27.05.1983, Wrocław]. Studia Filozoficzne, nr 2, 209-211, 1984.

Przyzwoita walka literacka (o książce A. Żukrowskiej i W. Mejbauma "Literat cywilizowanego świata"). Colloquia Communia, 2-3(25-26), 297-301, 1986. Podoba, Rajmund J.

# KOŁAKOWSKI #

Transcendentalizm Kanta w perspektywie filozofii fenomenologiczno-hermeneutycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-119, 1987.

# KANT, Immanuel # transcendentalizm # hermeneutyka #
TREŚĆ. 1. Obszar możliwości. 2. W stronę samowiedzy.