INDEKS TEMATYCZNY

doktryna podwójnej prawdy


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

The Challenge of the Medieval Double Truth Doctrine in the Astronomy by Nicholas Copernicus. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-175, 1982. Woźnicki, Andrew N.