INDEKS AUTORSKI

Barbara Pogonowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Próba historycznego ujęcia działalności paranaukowej. Studia Filozoficzne, nr 8, 25-37, 1988. Pogonowska, Barbara.

# paranauka # filozofia nauki # historia idei #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą historycznego ujęcia działalności paranaukowej pojmowanej jako zjawisko nowożytnej kultury europejskiej. Tekst zmierza do ustalenia zakresu pojęcia paranauki oraz podaje ilustrowaną przykładami typologię wstępujących w przeszłości i współcześnie kwalifikacji paranaukowości. Rozważa się także problem relacji systemów kwalifikowanych jako paranaukowe w odniesieniu do odmiany profesjonalnej i pozaprofesjonalnej paranauki. W tekście korzysta się z wielu założeń i ustaleń poznawczych społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity.