INDEKS AUTORSKI

Jerzy Pogonowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Wiśniewski, Janusz. Kilka propozycji dotyczących formalnego modelu związku przyczynowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 89-107, 1977.

# związek przyczynowo-skutkowy # metodologia nauki # modele #
ABSTRAKT. W niniejszej pracy podane są pewne propozycje dotyczące formalnych procedur, które mogą być wykorzystane w metodologicznych analizach związku przyczynowego. W formalnym modelu związku przyczynowego wprowadza się strukturę tzw. przestrzeni tolerancji. Rozpatruje się również kilka struktur topologicznych, związanych z relacją związku przyczynowego.