INDEKS AUTORSKI

Witold A. Pogorzelski (1895-1963)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wybór pism Jana Łukasiewicza. [Rec. Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-213, 1962.

Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Ajdukiewicza. [Rec. Rozprawy logiczne. Księga...]. Studia Filozoficzne, nr 3, 166-181, 1965. Pogorzelski, Witold A.

Klasyczny rachunek zdań : zarys teorii. Warszawa, PWN, 1969.

Zob. wyd. 2 zm. i rozsz. 1973.

Klasyczny rachunek zdań : zarys teorii. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 3 1975; wyd. 4 1981. Pogorzelski, Witold A.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Wyrażenia sensowne rachunku zdań. 2.