INDEKS AUTORSKI

Witold Pogranicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków, Sp. Ks. "Czytelnik", 1946. Pogranicz, Witold.

# dzieje # metodologia historii # humanistyka a nauka # postęp historyczny # kolonializm # cywilizacja współczesna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Zarys historyczny badań nad filozofią dziejów. II. Podstawy teorio-poznawcze i metodologiczne filozofii dziejów. III. Ośrodki i drogi ekspansji kontynentalnej. IV. Żegluga światowa. V. Wielka Epoka. VI. Rzuty na przyszłość. Ss. 176.