INDEKS AUTORSKI

Daniel Poliński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O metodologicznych problemach nauk humanistycznych. [Rec. Dziamski, Seweryn. Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińszczyków]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 135-143, 1970.

Współczesne problemy materializmu dialektycznego. [Rec. Pancchawa, I. D. i Pachomow, B. J. Dialekticzeskij materializm w swietie sowremiennoj nauki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1973.

Niektóre aspekty marksistowskiej kategorii potrzeby. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-147, 1974. Poliński, Daniel.

# antropologia filozoficzna # potrzeba # ludzie a zwierzęta # marksizm #
TREŚĆ. 1. Antropogenna funkcja potrzeb zwierzęcych. 2. Socjologiczna funkcja potrzeb. 3. Geneza i specyfika przedmiotowa potrzeb ludzkich. 4. Potrzeba jako źródło aktywności ludzkiej.

"Fiłosofskije Nauki". [Rec. 1973]. Studia Filozoficzne, nr 10, 104-112, 1974. Poliński, Daniel.

Myśli wielkich ludzi. [Rec. Marks, Karol. Myśli. Błuszkowski, J. (wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-184, 1979.