INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Pomian


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienia filozoficzne i społeczne w "Cahiers du Communisme". Myśl Filozoficzna, nr 3, 327-332, 1954.

z: Sachs, Ignacy. W sprawie artykułu "O niektórych aspektach kwestii narodowej w obecnej fazie ogólnego kryzysu kapitalizmu". [Polemika z: Hochweld, Julian]. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 227-230, 1955. 

z: Szczucki, Lech. Studia o dziejach socynianizmu. [Rec. Studi sui riformatori italiani di Francesco Ruffini]. Studia Filozoficzne, nr 5, 174-182, 1958.

Idea tolerancji w dobie reformacji. [Rec. Lecler, Joseph. Histoire de la tolérance au siècle de la réforme]. Studia Filozoficzne, nr 5, 183-190, 1958.

Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 6, 101-182, 1960.

# BAYLE, Pierre # socynianizm # oświecenie francuskie # wiara a rozum #

"Bergson - filozofia mitu kosmicznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 7-23. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# BERGSON, Henri #
TREŚĆ. (A) Pozytywizm. (B) Trwanie, wolność i świat zewnętrzny. (C) Dialektyka zmistyfikowana.

"Heidegger i antynomie ideału działania" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 233-252. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# HEIDEGGER, Martin #
TREŚĆ. (A) Ustanowienie metafizyki. (B) Analityka egzystencjalna. (C) Nadzieja i bankructwo heideggerowskiej metafizyki.

"Sartre - filozof ludzkiej egzystencji" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 289-307. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.  

# SARTRE, Jean-Paul #

Utopia i poznanie historyczne. Ideał republique des lettres i narodziny postulatu obiektywności historyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 21-76, 1965. Pomian, Krzysztof.

# utopia # metodologia historii # społeczeństwo # obiektywność #
TREŚĆ. 1. Republique des Lettres jako idealna wspólnota uczonych. 2. Apologie społeczeństwa tradycyjnego w konfrontacji ze społeczeństwem rzeczywistym. 3. Uczeni, szlachta, Kościół i ich stosunki wzajemne. 4. Ideał republique des lettres i postulat obiektywności historyka.

"Kartezjusz: negatywność indywiduum i nieskończoność nauki" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 205-218, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # KARTEZJUSZ # indywidua, indywiduum #

Działanie i sumienie. Moralne konflikty nauki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-71, 1967.

# sumienie # działanie # nauka a wartości # moralność #
TREŚĆ. 1. Czasy spokojnego sumienia. 2. "Kryzys nauk europejskich". 3. Nauka rozdwojona. /p>

Strukturalizm, humanistyka, filozofia. Znak, nr 203, 579-601, 1971.

# strukturalizm # humanistyka # filozofia współczesna #

Dziejopisarstwo erudytów i kryzys historiozofii w drugiej połowie XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 243-267, 1972.

# dziejopisarstwo # historiozofia # filozofia nowożytna #

Trzy programy historyczne w myśli francuskiej XVII w. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 31-71, 1973.

# filozofia francuska # dziejopisarstwo # metodologia historii #
TREŚĆ. 1. Retoryka i teologia, szlachta i Kościół. 2. Ukształtowanie się nowożytnego warsztatu badawczego.

Z okazji Marcina Heideggera. Znak, nr 240, 702-713, 1974.

# HEIDEGGER, Martin # odpowiedzialność #

Kolekcjonerstwo i filozofia. (Narodziny muzeum). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 29-86, 1975.

# kolekcja, kolekcjonerstwo # muzeum, muzealnictwo # kultura materialna # filozofia a sztuka #

Filozofia René Thoma. Wolicki, Krzysztof (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 27-45, 1989. Pomian, Krzysztof.

# THOM, René # filozofia nauki # język nauki #