INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Poniatowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Społeczno-filozoficzne poglądy Henryka Kamieńskiego w okresie Przedwiośnia 1848r. Myśl Filozoficzna, nr 2, 172-212, 1952.

# KAMIEŃSKI, Henryk # rewolucyjni demokraci #
TREŚĆ. 1. Poglądy polityczne. 2. Teoria społeczeństwa. 3. Poglądy filozoficzne.

"Światopogląd Henryka Kamieńskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 305-335. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.

# filozofia polska # KAMIEŃSKI, Henryk # rewolucyjni demokraci # postęp historyczny #
TREŚĆ. (A) Poglądy polityczne. (B) Poglądy filozoficzne i socjologiczne.

Nowe spojrzenie na zmierzch filozofii starożytnej. [Rec. Legowicz, Jan. Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego]. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-196, 1963.

Raffaele Pettazzioni o idei wszechwiedzy boskiej [Rec. Pettazzoni, Raffaele.  L'onniscienza di Dio i Der allwissende Gott. Zur Geschichte der Gottesidee]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 252-257, 1963.

[Rec. Trillhaas, Wolfgang. Religionsphilosophie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 13-17, 1973. Poniatowski, Zygmunt.