INDEKS AUTORSKI

Bogusław Ponikowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Critica Marxista (1971-1973). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 6, 133-150, 1974.

Althusser i marksizm. Studia Filozoficzne, nr 7, 43-57, 1975. Ponikowski, Bogusław.

# ALTHUSSER, Louis # marksizm # walka klas #
TREŚĆ. 1. Filozofia jako walka klas w teorii. 2. Podmiot historii. 3. Materializm filozoficzny a walka klasowa. 4. Problem metody interpretacji myśli Marksa. 5. "Proces bez podmiotu i celu".

Pojęcie formacji ekonomiczno-społecznej w dyskusjach teoretycznych współczesnych marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 11, 63-78, 1978.

# materializm historyczny # formacja społeczno-ekonomiczna # filozofia włoska #

Spory o historyzm wśród marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-88, 1980.

# marksizm # historyzm # filozofia włoska #

Dialektyka i marksizm w filozofii Galvanno Della Volpego. Studia Filozoficzne, nr 6, 87-99, 1981.

# DELLA VOLPE, Galvanno # dialektyka # marksizm # filozofia włoska #

Studia nad Marksem we współczesnym marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-183, 1983.

# marksizm # filozofia włoska #

"Szkoła Dellavolpijska" w marksizmie włoskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 77-87, 1986. Ponikowski, Bogusław.

# VOLPE, Galvano della # filozofia włoska # marksizm #