INDEKS AUTORSKI

Jan Popiel SJ (1914-2003)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 225-239, 1949.

# estetyka # krajobraz # forma #

Nowe pismo estetyczne. [Rec. Revue d'Esthétique]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 279-281, 1949.

"Obraz i tytuł" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 413-421. Kraków, PWN, 1964.

# estetyka # dzieło sztuki # symbol #

"Filozofia Władysława Tatarkiewicza. Próba charakterystyki" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 7-15. Warszawa, PWN, 1960. Popiel, Jan.

# TATARKIEWICZ, Władysław # filozofia polska #