INDEKS AUTORSKI

Czesław Porębski

strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ewolucja poglądów etycznych Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-91, 1973.

# RUSSELL, Bertrand # etyka # utylitaryzm # pokój #
TREŚĆ. Bertrand Russell znany w świecie nauki przede wszystkim jako matematyk i logik, filozof i historyk filozofii, był również moralistą niezwykle żywo reagującym na wydarzenia swojej epoki. Wychowany w atmosferze typowego dla czasów wiktoriańskich optymizmu musiał nieraz w ciągu długiego życia zmieniać swoje zapatrywania moralne. W młodości uważał się za utylitarystę. Później, w okresie pracy nad Principia Mathematica, w tak zwanym okresie "platońskim", głosił pochwałę jednostki wybitnej, twórczej. Wreszcie, pod wpływem wojny, uznał za swój podstawowy obowiązek moralny walkę o sprawne funkcjonowanie "mechanizmu życia", a w szczególności walkę o pokój.

Agresja i natura ludzka. [Rec. Lorenz, Konrad. Das sogenannte Böse]. Etyka, t. 12, 182-186, 1973.

Etyka a genetyka. [Rec. Ramsey, Paul. Fabricated Man - The Ethics of Genetic Control]. Etyka, t. 13, 263-265, 1974.

Prefekcjonizm Bertranda Russella. Etyka, t. 13, 177-196, 1974.

# RUSSEL, Bertrand # perfekcjonizm # bycie sobą # samorozwój #

Szkoła erlangeńska. [Rec. Zum Normativen Fundament Der Wissenschaft. Kambartel, Friedrich & Mittelstrass, Jurgen (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-149, 1975.

# filozofia nauki #

Czy Hipokrates wystarczy? [Rec. Human Aspects of Biomedical Innovation. Mendelsohn, Everett & Swazey, Judith P. & Taviss, Irene (eds)]. Etyka, t. 14, 312-316, 1975.

Filozofia a zdrowy rozsądek. [Rec. Lazerowitz, M. i Ambrose, A. Philosophical Theories]. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-160, 1978.

Krytyka wzoru osobowości twórczej. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-105, 1979.

# osobowość twórcza # samorealizacja / samorozwój # zdrowie psychiczne # dezintegracja pozytywna #
TREŚĆ. (A) Hasło samorealizacji w etyce i psychologii. (B) Zastrzeżenia metodologiczne. (C) Hasło samorealizacji a teoria dezintegracji pozytywnej. (D) Świadectwo ludzi twórczych. (E) Czy możliwa jest synteza.

Miscallanea Marii Ossowskiej. [Rec. Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea]. Znak, nr 347, 1616-1623, 1983.

Racjonalność działań i pragnień. [Rec. Brandt, Richard B. A Theory of the Good and the Right]. Etyka, nr 21, 191-198, 1984.

Z jakiej racji? [Rec. Schick, Frederik. Having Reasons. An Essay on Rationality and Sociality]. Studia Filozoficzne, nr 8, 150-154, 1986.

# racjonalność #

Umowa społeczna według Jana Jakuba Rousseau. Etyka, nr 22, 217-230, 1986.

# ROUSSEAU, Jean Jacques # umowa społeczna # filozofia społeczna # prawo #

Moralność, ekonomia i prawo. [Rec. Ethics, Economics and the Law. Pennock, J. Roland & Chapman, John W. (eds.)]. Etyka, nr 22, 301-306, 1986. Porębski, Czesław.

# etyka a prawo #

Szacunek i bunt. Uwagi o postawach życiowych Schweitzera i Sartre'a. Znak, nr 421, 56-63, 1990.

# SCHWEITZER, A. # SARTRE, J. P. #

Zagadnienie składania wartości. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 215-223, 1990. Porębski, Czesław.

# wartość # aksjologia #
ABSTRAKT. Zagadnienie składania wartości powstaje, gdy elementy wartościowe są ze sobą łączone w wartościową całość. Można wówczas zapytać, jak wartość elementów składa się na wartość całości. Znane są różne odpowiedzi na to pytanie. Jednym z zadań pracy jest ich przedstawienie. Mowa m.in. o koncepcjach Brentana, Moore’a i Schweitzera. Wymienia się również kilka problemów, przed którymi staje każda próba rozwiązania zagadnienia składania wartości.