INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Porębski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria informacji a badania nad sztuką. Estetyka, III, 23-43, 1962.

# teoria informacji # sztuka #

Jana Białostockiego: Teoria i twórczość. [Rec.]. Estetyka, III, 328-333, 1962.

Kultura: typ i styl. [Rec. Żółkiewski, Stefan. Zagadnienia stylu. Szkice o kulturze współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 143-153, 1967.

GŁOS W DYSKUSJI: Wartości i oceny. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-161, 1968.

Pojęcie i funkcjonowanie kultury w świetle badań nad sztuką. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-84, 1976. Porębski, Mieczysław.

# kultura # sztuka #