INDEKS AUTORSKI

Maciej Potępa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Monografia filozofii Schillera. [Rec. Siemek, Marek. Fryderyk Schiller]. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-226, 1973.

Egzystencja, komunikacja, transcendencja u Karla Jaspersa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 121-142, 1975.

# JASPERS, Karl # egzystencja # komunikacja # transcendencja #
TREŚĆ. (A) Pojęcie całości obejmującej i sposoby przejawiania się człowieka w świecie. (B) Egzystencja i świat. (C) Komunikacja. (D) Transcendencja.

Pojęcie języka w Dialektyce i Hermeneutyce F. D. Schleiermachera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 87-113, 1984.

# SCHLEIERMACHER, Friedrich # język # dialektyka # hermeneutyka #
TREŚĆ. (A) Podmiot i język w Dialektyce. 2. Dialektyka i hermeneutyka. 3. Hermeneutyka. 4. Podsumowanie.

Pytanie o podmiot w hermeneutyce Schleiermachera. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-170, 1986.

# SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst # hermeneutyka # samoświadomość # podmiot #

Tłumaczenie jako filozofia w zastosowaniu. [Rec. Paepcke, Fritz. Übersetzen leben: Übersetzen und Textvergleich]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-170, 1988.

Hermeneutyka: Dilthey, Heidegger, Gadamer. Studia Filozoficzne, nr 6, 65-82, 1989. Potępa, Maciej.

# DILTHEY, Wilhelm # HEIDEGGER, Martin # GADAMER, Hans-Georg # hermeneutyka #
TREŚĆ. Przedmiotem rozważań jest hermeneutyka Diltheya, Heideggera i Gadamera. Tezą artykułu jest przekonanie, że ruch od Hegla i Diltheya przez Heideggera do współczesnej hermeneutyki polega na coraz radykalniejszym ujmowaniu bytu w aspekcie dziejowości. W rezultacie, przezwyciężeniu filozofii subiektywności w hermeneutyce odpowiada -w paradoksalny sposób -spełnienie się jej do końca. Podmiot stopniowo rozpływa się; nie jest dla siebie samego zakładany, a tylko ograniczany do tego, co inne i jako takie zanegowane.

Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 145-157, 1989. Potępa, Maciej.

# HEIDEGGER, Martin # GADAMER, Hans-Georg # hermeneutyka #

F. D. E. Schleiermacher. [Rec. Schleiermacher, F. D. E. Dialektik (1814/15). Ein Leitung zur Dialektik]. Studia Filozoficzne, nr 4, 279-283, 1990.