INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Potok


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Celsus i jego "Prawdziwe słowo". Studia Filozoficzne, nr 3, 33-44, 1980. Potok, Tadeusz.

# CELSUS (Kelsos z Aleksandrii) # chrześcijaństwo # filozofia starożytna # ORYGENES #
TREŚĆ. 1. Miejsce "Prawdziwego słowa" w literaturze grecko-rzymskiej. 2. Celsusa pomyłki i racje. 3. "Prawdziwe słowo" jako źródło historyczne. 4. Celsus i Orygenes.