INDEKS AUTORSKI

Edward Poznański (Edward Isaac Jacob Poznanski, 1901-1974)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Wundheiler, Aleksander. Pojęcie prawdy na terenie fizyki. 1934.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 400-448. Warszawa, PWN, 1966.

# prawda w nauce # weryfikacja, weryfikowalność # fizyka # filozofia nauki #
TREŚĆ. 1. Potoczne a naukowe pojęcie prawdy. 2. Prawda tworzy system. 3. Powszechna zgoda. 4. Operacyjne pojęcie prawdy.

"Operacjonizm po trzydziestu latach (1927-1957)" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 178-218. Warszawa, PWN, 1959. Poznański, Edward.

# operacjonizm # metodologia nauki # BRIDGMAN, Percy Williams #

Spór o analityczność. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-148, 1960.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 363-397. Warszawa, PWN, 1966.

# zdanie analityczne # empiryzm logiczny # filozofia analityczna # QUINE, William #

Antologia współczesnej filozofii matematyki. [Rec. Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-173,1966.

Studia Logica. [Rec. Studia Logica, tomy XIII-XVII]. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-198, 1967.