INDEKS AUTORSKI

Czesław Prokopczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Radziecki uczony o "Rękopisach" Marksa. [Rec. Rubinsztein, S. L. Principy i puti rozwitija psichołogii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1961.

z: Morawiec, Kazimierz. Czasopismo filozoficzne Związku Radzieckiego. [Rec. Woprosy Fiłosofii, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 1, 187-194, 1969.

"Człowiek i Światopogląd". [Rec. Człowiek i Światopogląd, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-189, 1969.