INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Przebinda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Włodzimierz Sołowiow i idea teokracji ekumenicznej. Znak, nr 364, 63-74, 1985.

# SOŁOWIOW, Włodzimierz # ekumenizm #

Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Włodzimierza Sołowiowa. Znak, nr 377-378, 42-58, 1986.

# SOŁOWIOW, Władimir # ekumenizm # Żydzi # Polacy #

Apokalipsa Włodzimierza Sołowiowa. Znak, nr 384-385, 54-70, 1986.

# SOŁOWIOW, Włodzimierz # pesymizm #

Apologia filozofii. [Rec. Pieper, Josef. W obronie filozofii. Waszczenko, Piotr (tłum.)]. Znak, 387-388, 163-168, 1987. Przebinda, Grzegorz.

# filozofia #