INDEKS AUTORSKI

Andrzej Przestalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Tittenbrun, Jacek. O różnych sposobach pojmowania własności. (W związku z artykułem P. Marciniaka i R. Pluty "Własność środków produkcji a klasy społeczne"). Studia Filozoficzne, nr 7, 53-64, 1980.

# własność / posiadanie # materializm historyczny #

Wola a działanie w teorii Ferdinanda Tönniesa. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-120, 1988. Przestalski, Andrzej.

# TÖNNIES, Ferdinand # wola # działanie #
TREŚĆ. Pojęcie woli a inne elementy psychiki. 2. Struktura woli: wola istoty i wola wyboru. 3. Typy uwarunkowań woli - socjologiczno-historyczna teoria osobowości.