INDEKS AUTORSKI

Andrzej Przyłębski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sesja naukowa "Społeczeństwo a władza". [Poznań, 4-5.05.1983]. Studia Filozoficzne, nr 4, 215-219, 1984.

Poznańska sesja "Irracjonalizm w doktrynach filozoficznych". [20.12.1985]. Studia Filozoficzne, nr 9, 190-192, 1986.

# filozofia polska - kronika #

Logika filozofii Emila Laska. Studia Filozoficzne, nr 11, 91-101, 1987. Przyłębski, Andrzej.

# LASK, Emil # neokantyzm # filozofia #
ABSTRAKT. W artykule przedstawione są podglądy filozoficzne jednego z czołowych neokantystów badeńskich, Emila Laska. Opierając się na swoiście interpretowanych założeniach filozofii Kanta wykroczył on śmiało poza obszar zakreślony przez trzy "Krytyki", wysuwając postulat stworzenia teorii poznania filozoficznego, tzn. zbudowania logiki filozofii. Koncepcja Laska dotarła - jak się niekiedy mówi - do kresu filozofowania charakterystycznego dla transcendentalizmu pokantowskiego i stworzyła przez to podłoże do wykształcenia się nowych prądów filozoficznych w Niemczech po I-szej wojnie światowej. Uczniem E. Laska był m.in. Heidegger, w którego - szczególnie wczesnej - twórczości niepodważalny jest wpływ autora "Logiki filozofii".

Sesja naukowo-filozoficzna "Komunikacja i dialog". [Poznań, 18-19.12.1986]. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-179, 1988.

# filozofia polska - kronika #

O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego. [Rec. Myśl i życie. O humanizmie polskim Władysława Kozłowskiego. Andrzejewski, Bolesław (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-179, 1988.

Poznańska sesja filozoficzna "Wolność i historia". [12.1987]. Studia Filozoficzne, nr 11, 200-203, 1988. Przyłębski, Andrzej.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Dziedzictwo Europy. Warszawa, Spacja/Aletheia, 1992.

 

Gadamer. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 2006.

# GADAMER # hermeneutyka # rozumienie # filozofia sztuki #
TREŚĆ. * Świadek stulecia. * Filozoficzna hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera - próba wstępnego określenia. * Rozumienie jako rozmowa i porozumienie. * Językowość rozumienia jako uzasadnienie uniwersalności hermeneutyki. * Hermeneutyczna filozofia sztuki. * Powrót do Greków. * Rehabilitacja filozofii praktycznej. * Oddziaływanie teorii hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera. * Podsumowanie. * WYBÓR PISM.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. O skrytości zdrowia. Poznań, Media Rodzina, 2011.