INDEKS AUTORSKI

Alicja Przyłuska-Fiszer


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dwie teorie moralności. [Rec. Hampshire, Stuart. Two Theories of Morality]. Etyka, t. 17, 276-278, 1979.

Wegetarianizm - za i przeciw. [Rec. Philosophy, No. 206, 1978]. Etyka, t. 18, 307-310, 1980.

Praktyczne pytania etyki lekarskiej. [Rec. Veatch, Robert M. Case Studies in Medical Ethics]. Etyka, nr 20, 170-173, 1983.

Problemy etyki XXI wieku. [Rec. Ethics and Problems of 21st Century. Goodpaster, K. E. & Sayre, K. M. (eds.)]. Etyka, nr 22, 297-301, 1986.

Klasyczny utylitaryzm a problem przerywania ciąży. [Rec. Sumner, L. W. Abortion and Moral Theory]. Etyka, nr 23, 163-168, 1988. Przyłuska-Fiszer, Alicja.

Etyczne podstawy kontroli genetycznej. Etyka, nr 23, 111-131, 1988. Przyłuska-Fiszer, Alicja.

# bioetyka # inżynieria genetyczna # eugenika #
TREŚĆ. (A) "Obowiązek wobec przyszłych pokoleń". (B) Problemy moralne związane z uznaniem moralnego obowiązku zapewnienia przyszłym ludziom dobrego wyposażenia genetycznego. (C) Czy istotnie mamy obowiązki wobec przyszłych pokoleń?