INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Przypkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z dziejów heliocentryzmu w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-190, 1953. Przypkowski, Tadeusz.

# heliocentryzm # historia nauki # KOPERNIK, Mikołaj # religia a nauka #