INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Pszczołowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Prakseologiczne pojęcie pracy" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 249-269. Warszawa, PWN, 1959.

# prakseologia # praca # KOTARBIŃSKI, Tadeusz # twórczość #
TREŚĆ. 1. Różne pojęcia pracy. 2. "Robota" i "praca". 3. Struktura i praca. 4. Mechanizacja, automatyzacja, automatyka. 5. Twórczość, walka, zabawa, doraźne akcje. 6. Eliminacja antynomii sprawnego działania. 7. Prakseologiczna problematyka pracy.

Stanowisko etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. [Rec. Kotarbiński, Tadeusz. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych]. Etyka, t. 9, 227-231, 1971.

Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Kotarbiński, Tadeusz (przedm.) 5-7. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 5 rozsz. 1976; wyd. 6 rozsz. 1982. Pszczołowski, Tadeusz.

# prakseologia # działanie # współpraca #
TREŚĆ. 1. Przedmowa. 2. Działalność działalności nie równa. 3. "Mądrej głowie dość dwie słowie". 4. Tak pisali wielcy myśliciele. 5. Nauczycielka życia. 6. To trzeba zorganizować. 7. Gramatyka czynu. 8. Nie kończący się łańcuch przyczyn. 9. W drodze do celu. 10. Co zrobił sprawca. 11. Dobre przygotowanie - połowa roboty. 12. Z mniejszym wysiłkiem. 13. Wspólnymi siłami. 14. Co to znaczy "dobrze". 15. Miejsce prakseologii. 16. Posłowie.

Wspomnienie o Tadeuszu Kotarbińskim. Ruch Filozoficzny, nr 4, 259-269, 1982/83.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # filozofia polska #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2, 191-194, 1987. Pszczołowski, Tadeusz.

# filozofia polska # autobiogram #