INDEKS AUTORSKI

Michał Radgowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Monografia o Dobrolubowie. [Rec. Krużkow, W. S. Mirowozzrienije Dobroliubowa]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 321-331, 1953.

Z historii rosyjskiej filozofii. [Rec. Z dziejów filozofii rosyjskiej]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 246-252, 1955.

Radziecka praca o stosunku Hercena do polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. [Rec. Bielawskaja, I. M. A. I. Gercen i polskoje nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-ch godow XIX wieka]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 201-207, 1955.

Rozwój poglądów filozoficznych ks. Franciszka Krupińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 125-158, 1957. Radgowski, Michał.

# KRUPIŃSKI, Franciszek, ks. # filozofia polska # pozytywizm # heglizm #