INDEKS AUTORSKI

Henryk Raszkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wyobrażenie. Dyskusja poglądów Bergsona, Piageta i Sartre’a. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 147-158, 1986. Raszkiewicz, Henryk.

# wyobrażenie # BERGSON, Henri # PIAGET, Jean # SARTRE, Jean-Paul #
ABSTRAKT. Na podstawie analizy teorii Bergsona, Piageta i Sartre’a autor wykazuje dwoistość roli wyobrażenia jako procesu intelektualnego i jako wyrażania doświadczenia życiowego. W tekście podano charakterystyczne cechy wyobrażeń oraz implikacje rozpatrywanych stanowisk filozoficznych dla teorii reprezentacji czynnościowych.