INDEKS AUTORSKI

Jerzy Rayski (1917-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hipoteza wielowymiarowej przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-122, 1965.

# fizyka # pole fizyczne # przestrzeń #

Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 9-25, 1972.
Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej (cz. II). Studia Filozoficzne, nr 2, 147-152, 1973.

# mechanika kwantowa # fizyka # realizm naukowy # obiektywność #

TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Mechanika kwantowa i jej interpretacja probabilistyczna. 3. Paradoksy mechaniki kwantowej. 4. Neopozytywizm a realizm naukowy. 5. Nowa, realistyczna i symetryczna w czasie interpretacja. 6. Wyjaśnienie pozornych paradoksów mechaniki kwantowej. 7. Definicja obiektywności. 8. Język potoczny a problemy interpretacyjne mechaniki kwantowej. 9. Brak poglądowości mechaniki kwantowej.

Dyskusja podstaw szczególnej teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 8, 101-109, 1973.
Odpowiedź. [Polemika z: Misiek, Józef]. Studia Filozoficzne, nr 7, 151, 1974. Rayski, Jerzy.

# szczególna teoria względności # fizyka #
TREŚĆ. 1. Czy stałość prędkości światła jest konwencją, czy faktem eksperymentalnym? 2. Teoria względności a geometria. 3. Czy nazwa "teoria względności" jest odpowiednia? 4. Tzw. "paradoks bliźniaków".

O podstawach mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 17-25, 1976. Rayski, Jerzy.

# mechanika kwantowa #
ABSTRAKT. Mija właśnie 50 lat od chwili ukazania się w druku epokowych prac Heisenberga, następnie Borna, Heisenberga i Jordana, a wkrótce potem (i niezależnie od nich) prac Schrödingera. Sformułowana przez Schrödingera mechanika falowa opierała się na idei fal materii de Broglie’a, natomiast Heisenberg wraz z Bornem i Jordanem sformułowali mechanikę macierzową zupełnie niezależnie od koncepcji de Broglie’a. Dziś, gdy mija już 50 lat od sformułowania podstawowych praw kwantowych, możliwe jest spojrzenie na tę dziedzinę wiedzy z pewnej perspektywy, na podsumowanie osiągnięć i ocenę jej miejsca i znaczenia w całokształcie dorobku naukowego ludzkości. dziś widać już wyraźnie, ze teorie kwantowo-mechaniczne nie stanowiły chwilowego, przejściowego etapu w rozwoju nauki, lecz oznaczają zasadniczy i nieodwracalny jakościowy przełom w naszych poglądach na prawa przyrody.

Stosunek Einsteina do teorii kwantów. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 27-31, 1980.

# EINSTEIN, Albert # mechanika kwantowa #