INDEKS AUTORSKI

Leopold Regner (1912-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sylogistyka u Apulejusza. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 98-135, 1955/1957.

# historia logiki # sylogistyka # APULEJUSZ z Madury # wnioskowanie #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Sylogizm w ogólności. 2. tryby sylogistyczne. 3. Uzasadnienie trybów. 4. Obalenie trybów nieważnych.

Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 137-149, 1955/1957.

# nauki aprioryczne # aksjomat # BOLZANO, Bernerd # filozofia matematyki #

Indeterminizm w mechanice kwantowej a zasada przyczynowości w świetle filozofii św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 65-84, 1961.

# TOMASZ z Akwinu, św. # indeterminizm # mechanika kwantowa # przyczynowość #

Szesnastowieczny rękopis biblioteki kapitulnej w Wojniczu. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 173-187, 1962.

# filozofia polska # ARYSTOTELES # KWAŚNICKI, Jan # STEFANOWSKI, Hieronim #
TREŚĆ. 1. Co zawiera rękopis wojnicki? 2. Jak i kiedy powstał rękopis wojnicki? 3. Kim był Kwaśnicki? 4. Kto jest autorem wykładów zawartych w rękopisie wojnickim? 5. Kim był Stefanowski?

[Rec. Buhl, Günter. Ableitbarkeit und Abfolge in der Wissenschaftstheorie Bolzanos]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 33-35, 1963.

[Rec. Fabro, Cornelio. Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 183-188, 1966.

Czwarta droga św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-140, 1971. Regner, Leopold.

# dowody na istnienie Boga # TOMASZ z Akwinu, św. #

Krytyka tezy o różnicy między umysłem czynnym a umysłem biernym. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 25-36, 1972.

# poznanie # umysł #

[Rec. Warnock, Mary. Existentialism]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 156-165, 1973.

[Rec. Sándor, Pál. Nicolaus Cusanus]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 165-168, 1973.

[Rec. Aristoteles. Problemata physica. Flasher, Helmut (tłum.)]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 172-175, 1979.

Pojęcie istnienia. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 73-90, 1980.

# istnienie # spostrzeżenia zmysłowe # przedmiot #

[Rec. Bargieł, Franciszek. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej. (250 egz. na prawach rękopisu)]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 207-210, 1980.

[Rec. Głombik, Czesław. Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska]. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 57-60, 1987.

[Rec. Szymborski, Krzysztof. Oblicza nauki]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 187-190, 1988.

[Rec. Quine, Willard Van Orman. Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 286-291, 1988.

[Rec. Kołakowski, Leszek. Jeśli Boga nie ma... ]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 323-327, 1989.

[Rec. Nauka - religia - dzieje. IV Seminarium interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-8 VIII 1986 r. Janik, Jerzy J. i Lenartowicz, Piotr (red.)]. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 409-412, 1989.