INDEKS AUTORSKI

Leoonard Sławomir Rogowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sens logiczny heglowskiej koncepcji sprzeczności zmiany i ruchu. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-41, 1961.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # dialektyka # sprzeczność # analiza logiczna #
TREŚĆ. I. Główne konteksty filozoficzne. 1. Problem nietranscendentalności pojęć uniwersalnych. 2. Problem autodynamizmu. 3. Sprzeczność jako cecha istotna ruchu. II. Podstawy logiki kierunkowej. 1. Znaczenie inicjacji. 2. Znaczenie implikacji. 3. Uwagi o funktorach definiowalnych w języku implikacyjno-inicjacyjnym. 4. System kierunkowy i jego własności.

Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1964. Rogowski, Leonard Sławomir.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # dialektyka # sprzeczność # analiza logiczna # logika kierunkowa #
TREŚĆ. I. Główne konteksty filozoficzne. 1. Problem nietranscendentalności pojęć uniwersalnych. 2. Problemy autodynamizmu. 3. Sprzeczność jako cecha istotna ruchu. II. Podstawy semantycznej logiki kierunkowej. 1. Znaczenie inicjacji. 2. Znaczenie implikacji. 3. Uwagi o funktorach definiowalnych w języku implikacyjno-inicjacyjnym. 4. Problem definicji orzeczników logicznie wartościujących. III. Kierunkowa teoria zdań. 1. Dyrektywy sensu. 2. Wybrane tezy kierunkowej teorii zdań. 3. Dowód jednokierunkowości układu. 4. Dowód niezależności aksjomatów układu. 5. Dowód zupełności. 6. Logika kierunkowa a niektóre inne systemy logiczne. Uwagi końcowe. Ss. 92.