INDEKS AUTORSKI

Waldemar Rolbiecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niektóre zagadnienia logiki formalnej w świetle teorii marksizmu-leninizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-78, 1955. Rolbiecki, Waldemar.

# logika formalna # marksizm-leninizm # dialektyka #
TREŚĆ. (A) O właściwe odczytanie poglądów klasyków na logikę formalną. (B) O tzw. Konfliktach między dialektyką a logiką formalną. Krytyka wulgaryzatorskich koncepcji dialektycznej logiki formalnej. (C) O konfliktach między rzeczywistością a jej odbiciami w świadomości ludzkiej. Krytyka koncepcji metafizycznych.