INDEKS AUTORSKI

Jarosław Rolewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy hermeneutyka filozoficzna jest epistemologią? Studia Filozoficzne, nr 1, 39-44, 1985.

# hermeneutyka # epistemologia # prawda # rozumienie #
ABSTRAKT. W artykule tym chciałbym rozważyć stosunek filozoficznej hermeneutyki do jednej z głównych dyscyplin filozoficznych - do epistemologii. Z pewnością epistemologia nie jest hermeneutyką, czy jednak odwrotnie, hermeneutyka jest epistemologią, a jeśli nie, to czy może nią być? Temu właśnie pytaniu chciałbym przyjrzeć się bliżej, głównie na przykładzie H.-G. Gadamera.

Metafizyka i czas u Kanta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 191-223, 1988. Rolewski, Jarosław.

# KANT, Immanuel # metafizyka # HEIDEGGER, Martin # czas #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Metafizyka Kanta w ujęciu Heideggera. 3. Metafizyka i doświadczenie. 4. Metafizyka i czas, czyli transcendentalny schematyzm.