INDEKS AUTORSKI

Henryk Rosen


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O kautskistowskiej koncepcji chrześcijaństwa pierwotnego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 34-77, 1954.

# KAUTSKY, Karl # chrześcijaństwo pierwotne # marksizm a religia # komunizm #

O konieczności prowadzenia badań religioznawczych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 197-205, 1955.

# religioznawstwo # krytyka religii # propaganda religijna #

Na marginesie polskiego wydania "Pochodzenia religii" Hainchelina. [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 154-159, 1955.

"Posłowie" w: Mierzyński, Zdzisław. Jak człowiek stworzył Boga. 111-118. Wyd. 3 Warszawa, Książka i Wiedza, 1955; wyd. 4 1956.  

Stosunek szkoły mitologicznej do problemu pochodzenia chrześcijaństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 149-196, 1957. Rosen, Henryk.

# religioznawstwo # chrześcijaństwo pierwotne # socjologia religii #