INDEKS AUTORSKI

Grażyna Rosińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spór o relację transcedentalną (próba oceny stanowiska A. Krempla). Roczniki Filozoficzne, 9(1), 119-132, 1961. Rosińska, Grażyna.

# relacja transcendentalna #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Teoria Krempla. 3. Podstawy teorii Krempla. 4. Próba oceny stanowiska Krempla.