INDEKS AUTORSKI

Zofia Rosińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Astachow o estetyce. [Rec. Astachow, I. B. Czto takoje estietika?]. Studia Estetyczne, t. 1, 337-338, 1964.

# estetyka #

Dostojewski i Kant. [Rec. Gołosowkier, I. I. Dostojewskij i Kant]. Studia Estetyczne, t. 1, 345-347, 1964.

# DOSTOJEWSKI # KANT #

Poglądy estetyczne Guyau. Studia Estetyczne, t. 2, 289-299, 1965. Rosińska, Zofia.

# GUYAU, Jean-Marie # estetyka # przeżycie estetyczne #

Psychologia kobiety. [Rec. Horney, Karen. Feminine Psychology]. Studia Filozoficzne, nr 1, 242-247, 1969.

Antropologia analityczna Junga a humanizm. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 250-258, 1969.

# antropologia # humanizm # JUNG, C. G. #
TREŚĆ. * Czy rzeczywiście humanitas? * Człowiek - instrument nieświadomości zbiorowej.

Etyka w "Philosophy and Phenomenological Research" vol. 26-27, 1965-67. [Rec.]. Etyka, t. 4, 210-212, 1969.

"Proces twórczy" w ujęciu Ericha Neumanna. Studia Filozoficzne, nr 1, 115-122, 1978. Rosińska, Zofia.

# NEUMANN, Erich # twórczość # osobowość twórcza # psychologia sztuki #
TREŚĆ. (A) Uwagi terminologiczne. (B) Struktura procesu twórczego. (C) Osobowość twórcza. (D) Sztuka transcendentna i doświadczenie jaźni.

Próba rozumienia książki Bohdana Dziemidoka. [Rec. Dziemidok, Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego]. Studia Filozoficzne, nr 11, 160-163, 1981.

Fromm o Freudzie. [Rec. Fromm, Erich. Greatness and Limitations of Freud's Thought]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 156-159, 1982.