INDEKS AUTORSKI

Zenon Eugeniusz Roskal


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metafizyczne implikacje matematyzacji przyrody. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 243-260, 1989/1990. Roskal, Zenon.

# metafizyka # nauka a filozofia # filozofia przyrody #
TREŚĆ. Rys historyczny. I. Fizyka Galileusza i Newtona. II. Fizyka wieku XIX. III. Centralne idee fizyki współczesnej a idea matematyzacji przyrody.