INDEKS AUTORSKI

Stanisław Rouppert (1912-1966)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Aleksandrow, Albert G. i in. Zagadnienia filozoficzne mechaniki kwantowej i teorii względności. Majewski, Karol (przedm.), Rouppert, Stanisław i Majewski, Władysław (tłum.). Warszawa, Państwowe Wyd. Naukowe, 1955.

PRZEKŁAD. Bohm, David. Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Krajewski, Władysław (wstęp), de Broglie, L. (przedmowa). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.