INDEKS AUTORSKI

Brunon J. Ruciński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pewien strukturalizm. Główne koncepcje Claude Levi-Straussa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-241, 1971. Ruciński, Brunon J.

# strukturalizm # LÉVI-STRAUSS, Claude # metodologia humanistyki #
TREŚĆ. 1. Wielość strukturalizmów. 2. Strukturalizm - metoda czy teoria? 3. Nauka i mit - dwa sposoby poznawania. 4. Model strukturalny. Intelekt powszechny. 5. Struktury a historia. 6. Levi-Straussa ocena postulatu historyzmu.

Rekonstrukcja metafizyki zawartej w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-248, 1973. Ruciński, Brunon J.

# TOMASZ z Akwinu, św. # metafizyka # istota # byt #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Byt i poznanie jego istoty. 3. Etnologia - esencjologia - gnozeologia.

Książka o Bradleyu. [Rec. Zapaśnik, Stanisław. Absolut jako projekt ideału moralnego w filozofii F. H. Bradleya]. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-192, 1975.