INDEKS AUTORSKI

Waleska Rudek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

W sprawie "Uwag o semantyce" prof. W. Doroszewskiego [Polemika z: Doroszewski, Witold. Uwagi o semantyce]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 195-219, 1957.

# język # semantyka # desygnat # znaczenie #
TREŚĆ. 1. O oznaczaniu. 2. O znaczeniu. 3. Co to jest desygnat nazwy według prof. W. Doroszewskiego? 4. Desygnaty a przedmioty jednostkowe. 5. Rola treści nazwy przy wyodrębnianiu jej desygnatów (zakresu). 6. Co znaczy u prof. Doroszewskiego termin znaczenie?

Wykład semazjologii. [Rec. Zwiegincew, Włodzimierz. Semazjologia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 243-252, 1963.

Zagadnienia semantyczne. [Rec. Grodziński, Eugeniusz. Znaczenie słowa w języku naturalnym]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-206, 1966.

Przegląd kilku zagadnień semiotycznych. [Rec. Logika i język. Studia z semiotyki logicznej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-205, 1969. Rudek, Waleska.