INDEKS AUTORSKI

Stefan Rudniański (1887-1941)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkości. Szaniawski, Ignacy (posł.), 269-273. Warszawa, Książka i Wiedza, 1958; wyd. 2 1960.

# filozofia - podręczniki dla początkujących #
TREŚĆ. I. Pogadanki filozoficzne (1910). * Przedmowa. 1. Co to jest filozofia? 2. O poznaniu i jego składnikach. (a) Wrażenia zmysłowe. (b) Wyobrażenia i ich związki. (c) Społeczne czynniki doboru wyobrażeń. (d) Pojęcia oderwane. (e) Zasadnicze kombinacje myślenia logicznego. 3. O poznającym podmiocie. (a) Rozwój podmiotu w doświadczeniu osobistym. (b) Poznanie jaźni, czyli podmiotu. (c) Zbiorowo-społeczne cechy podmiotu poznania. 4. O przedmiocie poznania. (a) dzieje naszego pojęcia o świecie zewnętrznym. (b) O związku wszechrzeczy. (c) Zagadnienie rzeczywistości. (d) O granicach poznania przedmiotów. 5. "Wszystko jest w ruchu". (a) O ruchu wszechrzeczy. (b) Dzieje światopoglądu dialektycznego. (c) O dialektyce poznania. 6. O wolności i konieczności. (a) Wolność ludzka w zaraniu dziejów. (b) Kwestia wolności w zastosowaniu do pojedynczego osobnika. (c) Kwestia wolności i konieczności w zastosowaniu do społeczeństwa ludzkiego.
II. Przewodnicy ludzkości (1913). * Przedmowa. 1. Arystoteles jako przyrodnik. 2. Roger Bacon - apostoł wiedzy doświadczalnej w średniowieczu. 3. Kartezjusz - ojciec wiedzy nowożytnej. 4. Laplace - twórca kosmogonii naukowej.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961.

# heglizm # materializm # materializm dialektyczny # SPINOZA, Baruch # VOLTAIRE # filozofia sowiecka # DEMBOWSKI, Edward #
TREŚĆ. 1. Stanowisko materializmu francuskiego w dziejach filozofii (1917), 5-42. 2. Nowe źródła do biografii de La Mettriego (1918), 43-58. 3. Wpływ stosunków społecznych na rozwój francuskiego języka filozoficznego (1923), 59-69. 4. Pierwsze wydanie zbiorowe pism de Spinozy w przekładzie polskim (1922), 70-78. 5. Ludwik Feuerbach (1922), 79-83. 6. Ludwik Krzywicki (1923), 84-89. 7. Emanuel Kant (1924), 90-95. 8. Ignacy Radliński (1927), 96-100. 9. Z obchodu 250 rocznicy śmierci Spinozy (1928), 101-104. 10. De Spinoza jako jeden z głównych protoplastów materializmu francuskiego wieku XVIII (1928), 105-107. 11. Wolter (1928), 108-116. 12. "Wielcy myśliciele", czyli filozofia na lekarstwo (1930), 117-120. 13. Historia filozofii w oświetleniu marksistowskim (1930), 121-125. 14. Materializm dialektyczny w walce o byt (1930), 126-141. 15. Walka o dialektykę materialistyczną (1930/31), 142-146. 16. Losy dziejowe heglizmu (1930/31), 147-150. 17. Ignacy Myślicki (1935), 150-163. 18. Ruch filozoficzny w ZSRR (1936), 164-191. 19. Filozofia sowiecka w Anglii i w Stanach Zjednoczonych (1936), 192-197. 20. Materializm dialektyczny (1936), 198-204. 21. Niebezpieczny obrońca - Tomasz Hobbes (1938), 204-216. 22. Oblicze filozoficzne Edwarda Dembowskiego (1941), 217-229.