INDEKS AUTORSKI

Konrad Rudnicki (1926-)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metoda morfologiczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-118, 1964.

# metodologia nauki # kryzys nauki # prawda #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Manowce wiedzy współczesnej. a. Coraz więcej obiektów badania. b. Systemy myślowego powiązania danych eksperymentalnych zamiast poznawania rzeczywistości. c. Degeneracja współczesnych teorii. III. Metoda morfologiczna. a. Dotychczasowe podejścia badawcze. b. Analiza i konstrukcja. c. "Tyczenie". d. Postawienie zagadnienia. e. Skrzynka morfologiczna. f. Hipotezy. g. Zagadnienie prawdziwości opisu. h. Kolektywność pracy. IV. Dotychczasowe dzieje metody. V. Zarzuty.

Zagadnienie rozstrzygalności hipotez kosmologicznych w świetle możliwości współczesnych obserwacji astronomicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 195-211, 1965.

# kosmologia # astronomia # sprawdzanie, sprawdzalność # metodologia nauki #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Sprawdziany megakosmiczne i makrokosmiczne. 3. Źródła błędów (niedokładności) w sprawdzianach kosmologicznych. 4. Jasności. 5. Średnice kątowe. 6. Gęstości. 7. Przesunięcie ku czerwieni. 8. Materia międzygalaktyczna. 9. Ogólne wnioski dotyczące sprawdzalności hipotez formalnych. 10. Radioastronomia. 11. Pewne propozycje pozytywne.

Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 25-34, 1971.

# wszechświat # ewolucja # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Bezpośrednie obserwacje ewolucji rozłożone w czasie. 2. Wnioski o zmianach wynikające z ruchu ciał. 3. Zestawienie obok siebie różnych obiektów, o których można przypuszczać, żer stanowią egzemplarze jednego typu, znajdujące się jednak w różnych stadiach rozwoju. 4. Korzystając ze skończonej prędkości światła możemy obserwować obszary wszechświata o różnym wieku. 5. Wykorzystanie związków miedzy mikrokosmosem i megakosmosem. 6. Niektórzy za obserwacyjne testowanie ewolucji wszechświata uważają również porównywanie wieku wszechświata wynikającego z przyjętych modeli z wiekiem poszczególnych tworów we wszechświecie.

Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 5-21, 1973.

# kosmologia # astronomia #
TREŚĆ. 1. Układy współrzędnych w astronomii. 2. Astronomiczne pomiary odległości. 3. Rozmieszczenie galaktyk w przestrzeni. 4. Supergalaktyka. 5. Gromady galaktyk. 6. Izotropowość budowy wszechświata. 7. Wieloskalowe ruchy materii we wszechświecie. 8. Wnioski co do założeń kosmologicznych.

Wyznaczanie kosmicznych interwałów czasu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 25-36, 1977. Rudnicki, Konrad.

# czas # kosmologia #
TREŚĆ. 1. Ogólne uwagi o interwałach czasu i pomiarach. 2. Pomiar czasu - odpowiedź na pytanie "jak długo?". 3. Tradycyjne jednostki czasu. 4. Jednostki grawitacyjne. 5. Doba gwiazdowa. 6. Sekunda czasu efemeryd. 7. Sekunda atomowa. 8. Sekunda kosmologów. 9. Metoda wyznaczania interwałów czasu. 10. Sens wyznaczania kosmicznych interwałów czasu.

Współczesne podejścia do zagadnień kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 17-30, 1984. Rudnicki, Konrad.

# kosmologia #