INDEKS AUTORSKI

Krystyna Rudzińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Psychoanaliza i marksizm w "Ekonomii seksualnej" W. Reicha. [Rec. Cohen, Ira H. Ideology and Unconsciousness: Reich, Freud and Marx]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 199-203, 1986.

Filozofia wartości J. Tischnera. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-39, 1988. Rudzińska, Krystyna.

# TISCHNER, Jozef # aksjologia #
TREŚĆ. 1. Przeciw tomizmowi. 2. Aksjologia. 3.Etyka wartości.