INDEKS AUTORSKI

Jerzy Rudzki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

U źródeł ideologii polskiej burżuazji doby Wielkiego Proletariatu. Prawda Świętochowskiego w walce z ruchem robotniczym w latach osiemdziesiątych XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 1, 140-176, 1954.

# pozytywizm warszawski # ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander # ideologia # GUMPLOWICZ, Ludwik #
TREŚĆ. (A) Wielki Proletariat w walce z ideologią liberalnej burżuazji. (B) Prawda na tle czasopism pozytywistycznych w latach osiemdziesiątych. (C) Praca organiczna - programem burżuazji. (D) Nacjonalistyczny solidaryzm pozytywistów i sojusz z caratem. (E) Pozytywistyczny program rozbrojenia ruchu robotniczego i walka z socjalizmem naukowym.

O ocenę publicystyki okresu pozytywizmu. [Rec. Publicystyka okresu pozytywizmu. Wybór tekstów]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 308-315, 1954.

Konferencja teoretyczna niemieckich i polskich filozofów w Warszawie. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 358-367, 1955. Rudzki, Jerzy.

Z laickich tradycji warszawskiego pozytywizmu. Lata siedemdziesiąte XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 2, 163-215, 1957.

# pozytywizm # ateizm # ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Charakter ateizmu warszawskich pozytywistów. 3. O laicyzację nauki i filozofii. 4. O laicyzację wychowania i życia społecznego. 5. Konkluzje.

Dzieje materializmu w Chinach. [Rec. Czang, Tai-Nien. Mała historia chińskiej myśli materialistycznej]. Studia Filozoficzne, nr 5, 219-222, 1960.

Świętochowski. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963.

# ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander # filozofia polska # tolerancja # edukacja # socjalizm # pozytywizm warszawski #
TREŚĆ. I. Kim był Aleksander Świętochowski. II. O epoce słów kilka. III. Z życia i twórczości Aleksandra Świętochowskiego. IV. O społecznej roli nauki i oświaty. V. W pracy przyszłość narodu. VI. O laicyzację myśli i życia społecznego. VII. O tolerancję religijną i obyczajową. VIII. Utopia społeczna i konflikt klasowy.
IX. WYBÓR PISM. 1. Program pracy organicznej. (a) Praca u podstaw. (b) Ze "Wskazań praktycznych". (c) Z artykułu "Odpowiedź redakcji". (d) Z artykułu "Noblesse oblige". (e) Poszanowanie pracy. (f) Nędza wsi. (g) Z "Historii chłopów w zarysie". (h) Z "Genealogii teraźniejszości". 2. Postęp, tolerancja, swoboda przekonań, równouprawnienie płci i wyznań. (a) My i Wy. (b) Tradycja i historia wobec postępu. (c) Z referatu "O wyższym wykształceniu kobiet". (d) Z artykułu "Żydowskie złoto". 3. Nauka i oświata. (a) Z "Liberum veto". (b) Z artykułu "Dumania pesymisty". (c) Z artykułu "Nowe drogi". (d) Z artykułu "Fałszywe alarmy". (e) Z artykułu "Katechizm rodzinny". (f) Z artykułu "Ostatnia kryjówka". 4. O laicyzację życia społecznego. (a) Z artykułu "Praca i modlitwa". (b) Z artykułu "Praca u podstaw (Parafia)". (c) Z artykułu "Z Galicji". (d) Z artykułu bez tytułu, Warszawa, 12 czerwca 1875 (e) Z artykułu "Dumania pesymisty". (f) Z cyklu "Siedem grzechów głównych". (g) Z artykułu "Kwestia małżeńska". 5. O ruchu robotniczym, marksizmie, przeciw radykalizmowi społecznemu. (a) Z artykułu "Od redakcji". (b) Z artykułu "Znowu wulkan". (c) Z artykułu "Męty socjalistyczne". (d) Z objaśnienia do "Aurelego Wiszara" II cz. "Nieśmiertelnych dusz". (e) Z artykułu "Rekiny". (f) Z artykułu "Ustępstwa dobrowolne". (g) Z artykułu "Socjalizm i jego błędy". 6. Wizja przyszłości. (a) Z książki "Utopie w rozwoju historycznym". (b) Spółdzielnia jako szkoła życia. (c) Według swojej busoli. X. Wznowienie pism A. Świętochowskiego. XI. Ważniejsze opracowania.

"Świętochowski i pozytywizm warszawski" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 157-178. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Rudzki, Jerzy.  

# filozofia polska # ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander # pozytywizm warszawski #
TREŚĆ. (A) Program pracy organicznej. (B) Idea postępu. (C) Scjentyzm i postęp. (D) Idea pracy. (E) Naturalistyczna etyka.