INDEKS AUTORSKI

Mirosław Rutkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kilka uwag o koncepcji jednostki ludzkiej u José Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-195, 1984.

# ORTEGA Y GASSET, José # jednostka (ludzka) # wolność # jednostka a społeczeństwo #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą rekonstrukcji koncepcji jednostki ludzkiej, jaka zawarta jest w doktrynie José Ortegi y Gasseta. Została ona dokonana poprzez: 1) odtworzenie ideału wolności człowieka rozumianego jako: a) emancypacja od sił świata przyrodniczego i b) świata społecznego; 2) analizę stosunków jednostki ze społeczeństwem. Autor podjął próbę udowodnienia, że według Ortegi y Gasseta społeczeństwo oraz proces socjalizacji dokonujący się w trakcie wychowania nie mają - wbrew panującym poglądom - charaktery jednoznacznie depersonifikującego.

Teoria idealnego obserwatora. Studia Filozoficzne, nr 5, 75-86, 1987.

# metodologia etyki # decyzja # etyka #
ABSTRAKT. Głównym przedmiotem artykułu jest teoria idealnego obserwatora, której celem jest ustalenie niezależnego kryterium decyzji etycznych. Rekonstruowane są i krytycznie dyskutowane cztery podstawowe cechy "idealnego obserwatora", mianowicie: bezstronność, wszechwiedza, zdolność współodczuwania oraz opanowanie. W drugiej części analizowane są trzy zawarte w tej teorii dodatkowe założenia dotyczące: zaufania wobec decyzji "idealnego obserwatora"; tego, kto w istocie kryje się za jego decyzjami; hipotetycznego charakteru "idealnego obserwatora".

Interpretacja obowiązku w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-49, 1987.

# HUME, David # etyka # obowiązek #
ABSTRAKT. Głównym celem artykułu jest rekonstrukcja teorii obowiązku w etyce Hume’a z uwzględnieniem roli, jaką odgrywa w niej rozum.

Pojęcie "sympathy" w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 13-25, 1988.

# HUME, David # empatia # etyka #

O możliwości przejścia od zdań orzekających do powinnościowych w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-103, 1988.

# HUME, David # fakty a wartości # etyka # powinność #

Teoria "bezstronnego obserwatora" w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-100, 1989.

# etyka # HUME, David # obserwacja #
TREŚĆ. Głównym przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja oraz krytyczna analiza teorii "bezstronnego obserwatora" w etyce D. Hume’a. Autor stara się wykazać, dlaczego teoria ta nie może spełniać, zgodnie z intencjami Hume’a, roli niezależnego kryterium decyzji moralnych.

Kryteria oceny moralnej w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-70, 1990. Rutkowski, Mirosław.

# etyka # ocena moralna # HUME, David #
ABSTRAKT. Artykuł prezentuje kilka definicji dotyczących moralnej oceny w etyce Hume’a. Pod uwagę wzięte zostały propozycje H. Sidgwicka, C. D. Broada, C. L. Stevensona, A. Jeffnera oraz M. Ossowskiej. Po ich dokładnym przeanalizowaniu i przedstawieniu słabych stron, autor zaproponował własną definicję, która oparta jest na teorii bezstronnego obserwatora.

Obrona realizmu w etyce. [Rec. Brink, David O. Moral Realism and the Foundations of Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 4, 295-302, 1990. Rutkowski, Mirosław.