INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Rutkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 75-97, 1958. Rutowski, Tadeusz.

# hylemorfizm # atom # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Hylemorfizm - analiza argumentów. 2. "Ciało naturalne" a jądro atomowe.

Determinizm i indeterminizm w aspekcie filozoficznym i fizykalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-177, 1965.

# determinizm # indeterminizm # nauka a filozofia #
TREŚĆ. Wstęp i ogólne określenie determinizmu i indeterminizmu. 1. Determinizm i indeterminizm filozoficzny. 2. Determinizm i indeterminizm fizykalny. 3. Indeterminizm fizyki kwantowej a determinizm i indeterminizm filozoficzny.

Czy tak zwane pierwsze zasady tomistycznej filozofii bytu są naprawdę pierwsze. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 215-229, 1967.

# pierwsze zasady # tomizm # byt #
TREŚĆ. 1. Określenie pierwszych zasad. a) Pierwsze zasady jako twierdzenia filozofii bytu. b) Pierwsze zasady jako podstawowe reguły metodologiczne. 2. Postawienie problemu. 3. Pierwsze zasady jako punkt wyjścia dla innych twierdzeń. a) Pierwsze zasady nie są aksjomatami filozofii bytu. b) Pierwsze zasady filozofii bytu nie są warunkiem koniecznym wszelkiej wiedzy. c) Pierwsze zasady są postulowane przez nauki realne. d) Stosunek pierwszych zasad do nauk formalnych. e) Pierwsze zasady filozofii bytu uzasadniają podstawowe reguły metodologiczne. 4. Problematyczne pierwszeństwo pierwszych zasad. a) Pojęcie bytu jest bardziej pierwotne od pierwszych zasad. b) Zdania egzystencjalne są bardziej pierwotne niż pierwsze zasady. c) Pierwsze zasady jako podstawowe twierdzenia filozofii bytu. * Zakończenie.

Relatywizm szczególnej teorii względności a relatywizm epistemologiczny. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-149, 1967.

# szczególna teoria względności # epistemologia # relatywizm poznawczy #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Szczególna teoria względności. 2. Relatywizm epistemologiczny. 3. Czy relatywizm szczególnej teorii względności uzasadnia relatywizm epistemologiczny?

Rola fizyki współczesnej w sporze empiryzmu z aprioryzmem. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-183, 1969.

# empiryzm # aprioryzm # fizyka #
TREŚĆ. 1.Charaktersytyka sporu empiryzmu z aprioryzmem. 2. Rola teorii względności w sporze empiryzmu z aprioryzmem. 3. Rola mechaniki kwantowej w sporze empiryzmu z aprioryzmem.

Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 49-71, 1984.

# przyczynowość # fizyka # filozofia przyrody # metafizyka # informatyka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Przyczynowość na terenie fizyki. 3. Pojęcie przyczynowości na terenie filozofii przyrody. 4. Przyczynowość na terenie metafizyki. 5. Przyczynowość na terenie teorii informacji. 6. Zakończenie.

Pojęcia materii na terenie filozofii i fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-96, 1987. Rutowski, Tadeusz.

# materia # filozofia a nauka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Filozoficzne pojęcia materii. 2. Marksistowskie pojęcia materii. 3. Fizykalne pojęcie materii. 4. Filozoficzne a fizykalne pojęcie materii. * Zakończenie.